TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Szkoła po ukończeniu której:

  • uzyskasz wykształcenie średnie,
  • po zdanych egzaminach kwalifikacyjnym uzyskasz tytuł technika usług fryzjerskich,
  • możesz zdać maturę, gdzie przedmiot rozszerzony zaliczany jest na podstawie certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

Cykl nauczania 2 letni realizowany w piątki i soboty.

Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie technika usług fryzjerskich. Technik usług fryzjerskich potrafi oceniać stan włosów oraz skóry głowy w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, wykonywać różnorodne zabiegi na włosach i skórze głowy począwszy od diagnozy, pielęgnacji, strzyżenia, zabiegów chemicznych po pełną stylizację fryzur z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach i salonach fryzjerskich,
  • perukarniach,
  • charakteryzatorniach teatralnych i telewizyjnych

lub prowadzić własne salony fryzjerskie.

Kwalifikacja nauczana w Branżowej Szkole II Stopnia:

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2012

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur (według podstawy z 2012 r. A.23. Projektowanie fryzur)

jako uzupełnienie kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich uzyskanej w zasadniczej szkole zawodowej.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur (według podstawy z 2017 r. AU.26. Projektowanie fryzur)

jako uzupełnienie kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich uzyskanej w szkole branżowej I stopnia.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

jako uzupełnienie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich uzyskanej w szkole branżowej I stopnia.

Wymagane dokumenty:

  •  świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia (nie wcześniejsze, niż z 2015 r.);
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia/zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik usług fryzjerskich nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.