Technik mechanik

W tym zawodzie „Mechan” kształci od 50 lat, nieustannie współpracując z regionalnym przemysłem. Szkoła dysponuje stale modernizowaną pracownią mechaniczną.

Ten zawód to zdobycie kwalifikacji do nadzorowania i organizacji procesu produkcji części maszyn oraz urządzeń. Uczniowie zdobywają umiejętności dokonywania montażu maszyn i urządzeń, ich instalowania i uruchamiania oraz obsługi, modernizacji i naprawy.

Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu mechanicznym.

 

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach produkujących i montujących maszyny, urządzenia, samochody
  • firmach na stanowisku konstruktora, technologa
  • zakładach usługowo-naprawczych

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Patronat nad kierunkiem objął Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

ZST współpracuje z firmą produkującą:

– rozdzielnie i urządzenia elektroenergetyczne PREFEL,
– systemy transportu i magazynowania części i podzespołów samochodowych STRUMET.