Terminy egzaminów

Nowa formuła

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Technikum

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – CKP

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019r.

Komunikat