Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W związku z przemianami zachodzącymi w polskiej i światowej energetyce rośnie zapotrzebowanie na tzw. „zieloną energię”. Szkoła dysponuje pracownią odnawialnych źródeł energii, współorganizuje międzynarodową konferencję „Energia Odnawialna w Teorii i Praktyce”. Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach oraz wydarzeniach branżowych.

            Na tym kierunku uczniowie zdobywają umiejętności doboru urządzeń i projektowania instalacji odnawialnych źródeł energii, m.in. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, ogniw wodorowych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych i wodnych. Planują pracę związaną z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej, dobierają określony rodzaj tych urządzeń do danych warunków, lokalizacji. Posługują się w tym celu dokumentacją techniczną oraz technikami komputerowymi. Potrafią kontrolować działanie tych urządzeń oraz dokonywać ich konserwacji. Koncentrują się na racjonalizacji procesu wytwarzania energii oraz minimalizowaniu jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach produkujących instalacje energetyki odnawialnej
  • firmach montujących i sprzedających kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła
  • instytucjach zajmujących się eksploatacją energetyki odnawialnej

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

BD.17 – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019

ELE.10 – Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

ZST współpracuje ze Stowarzyszeniem Trianon, Energetyką Cieszyńską, firmami Hewalex i Tekla.