Do korzystania z e-dziennika konieczne jest posiadanie konta pocztowego (adresu e-mail).

 

Rodzic uzyska możliwość wglądu do e-dziennika (danych dotyczących tylko i wyłącznie jego dziecka) po wypełnieniu Deklaracji chęci korzystania z e-dziennika i przekazaniu jej wychowawcy klasy.

 

Uczeń uzyskuje dostęp do e-dziennika (danych dotyczących tylko i wyłącznie tego ucznia) po przekazaniu swojego adresu e-mail wychowawcy.

 

Aby uzyskać dostęp do e-dziennika należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

W przypadku pytań lub problemów proszę pisać na adres: sekretariat@zst.cieszyn.pl