TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Szkoła po ukończeniu której:

 • uzyskasz wykształcenie średnie,
 • po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uzyskasz tytuł technika pojazdów samochodowych,
 • możesz zdać maturę, gdzie przedmiot rozszerzony zaliczany jest na podstawie certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

Cykl nauczania 2 letni realizowany w piątki i soboty.

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. Od  technika pojazdów  samochodowych  wymaga  się  również dobrej znajomości  budowy  pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów oraz organizowanie  i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów, warsztatach obsługowo-naprawczych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do diagnostyki, obsługi, kontroli  i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych,
 • firmach regeneracji podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych (np. fabryki samochodów),
 • instytucjach publicznych (np. miejskie zakłady komunikacji),
 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach ubezpieczeniowych prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne i likwidację szkód,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • firmach świadczących usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),
 • przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej,
 • firmach zajmujące się obrotem samochodami, częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

lub założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Kwalifikacja nauczana w Branżowej Szkole II Stopnia:

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2012

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (według podstawy z 2012 r. M.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)

jako uzupełnienie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych lub M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych uzyskanej w szkole branżowej I stopnia.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (według podstawy z 2017 r. MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)

jako uzupełnienie kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych lub MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych uzyskanej w szkole branżowej I stopnia.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

jako uzupełnienie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych lub MOT. 02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych uzyskanej w szkole branżowej I stopnia.

Wymagane dokumenty:

 świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia (nie wcześniejsze, niż z 2015 r.);

 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia/zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik pojazdów samochodowych nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.