TRANSGRANICZNY PANEL ENERGETYCZNY

TRANSGRANICZNY PANEL ENERGETYCZNY

W dniu 27.09 uczniowie klas 3Dp oraz 3BK brali udział w Transgranicznym Panelu Energetycznym, który odbył się w sali wykładowej hotelu Mercure w Cieszynie.

Uczniowie mogli wysłuchać wykładów i zobaczyć prezentacje dotyczące OZE i problematyki związanej z ich wdrożeniem.

Największe zainteresowanie wzbudził wykład, który wygłosił doc. Bohumil Horak z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie , zatytułowany „Technologie wodorowe w transporcie”.

Można było się dowiedzieć między innymi, że :

Wodór jako paliwo według wszelkich przewidywań będzie w przyszłości stanowić istotną alternatywę dla konwencjonalnych paliw nieodnawialnych. Będzie stosowany jako paliwo do zasilania ogniw paliwowych, będących podstawowym źródłem energii elektrycznej w stacjonarnych układach energetycznych, jak również do napędu technicznych środków transportu ( samochodów, pojazdów szynowych, samolotów i innych).

W ostatnich latach pomysłem znacznie popularniejszym od spalania wodoru w silnikach spalinowych jest wykorzystywanie go do ogniw paliwowych. W największym uproszczeniu ogniwo paliwowe to taka „bateria”, która wytwarza prąd w wyniku utleniania dostarczanego z zewnątrz paliwa. Nie musi to być wodór, ale ogniwa wodorowe uchodzą za najsprawniejsze z dostępnych. Nie jest to wcale taka nowa technologia, bo pierwsze takie ogniwa zbudowano już w XIX wieku, choć w praktyce zaczęto je stosować dopiero w latach 60. XX wieku jako źródło zasilania w pojazdach kosmicznych.

W trakcie spotkania zaprezentowano również samochody uczestniczące w różnych projektach i eko-maratonach, w których brali udział studenci Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Można też było fizycznie zasiąść za kierownicą samochodu elektrycznego KAIPAN Volt Age Ex.”

Ciekawych spostrzeżeńdostraczył uczniom wykład Grzegorza Kinelskiego z Akademii WSB pt. „Koncepcje zrównoważonego rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i wykorzystanie OZE”.

Wykładowca zadał bardzo istotne pytanie: „Jak wzrost gospodarczy zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie?”

W trakcie wykładu jego autor podał kilka rozwiązań związanych z zastosowaniem OZE.

ZDJĘCIA