Samorząd Uczniowski: przewodnicząca: Ewelina Broda kl. 3AC, Zastępca: Tomasz Kubiak Kl. 3BK, opiekunka SU: Joanna Holisz-Januszek