Od 2006 roku ZST kształci uczniów na kierunku technik mechatronik. Praktyczną wiedzę zdobywają oni w najnowocześniej wyposażonej tego typu pracowni w powiecie cieszyńskim. Mechatronika to dynamicznie rozwijająca się nauka istniejąca na styku mechaniki, elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki. Pracownię założył mgr Grzegorz Grzęda w sali 48. Do dyspozycji uczniów znajduje się tam 5 komputerowych stanowisk wyposażonych w odpowiednie programy multimedialne z dostępem do internetu. Na wyposażeniu pracowni znajduje się sprzęt techniczny, m.in. mierniki elektryczne, zasilacze, generatory, oscyloskopy, silniki elektryczne. Dumą pracowni jest nowoczesny sprzęt do programowania – zestaw LEGO Maindstorms (roboty programowalne), roboty używane w przemyśle, np. ramię robota, programowalne mikrokontrolery 8051 i stanowiska do nauki sterowników programowalnych PLC. Znajdują się tam 4 stanowiska egzaminacyjne pozwalające na zdawanie egzaminu zawodowego w szkole na dobrze znanym sprzęcie. Opiekunami pracowni są mgr inż. Grzegorz Grzęda i mgr inż. Jakub Raszka.