Klasa wielozawodowa

Zajęcia z przedmiotów ogólnych odbywają się w szkole. Kształcenie zawodowe zgodnie z wybranym przez siebie zawodem odbywa się na kursach zawodowych poza szkołą. Uczniowie mają praktykę wyłącznie w prywatnych zakładach rzemieślniczych u pracodawcy. Uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego w danej specjalności.