Technik mechanik

W tym zawodzie „Mechan” kształci od 50 lat, nieustannie

Fryzjer

Fryzjerzy zdobywają kwalifikacje do wykonywania zabiegów fryzjerskich takich jak:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W związku z przemianami zachodzącymi w polskiej i światowej

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Szkoła po ukończeniu której: uzyskasz wykształcenie średnie, po zdanym

Technik mechatronik

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina techniki, łączy elementy mechaniki, elektroniki,

Elektryk

Elektryk posiada kwalifikacje do wykonywania prac montażowych, demontażowych, instalacyjnych,

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Szkoła po ukończeniu której: uzyskasz wykształcenie średnie, po zdanych

Klasa wielozawodowa

Zajęcia z przedmiotów ogólnych odbywają się w szkole. Kształcenie

kręciołekKręciołek Samochodowy

Impreza rajdowa dla amatorów organizowana jest przez ZST od 2003 roku
kreciolek.zst.cieszyn.pl

patronatyPatronaty

W ramach umów patronackich podpisanych przez ZST z uczelniami wyższymi i zakładami pracy nasi uczniowie uczestniczą w ciekawych warsztatach i wycieczkach

Nowoczesne technologie

Nasi uczniowie uczestniczą w szeregu akcji promujących nowoczesne technologie

Sport

Uczniowie ZST trenują w szkolnej siłowni, hali sportowej,  strzelnicy i z sukcesami biorą udział w licznych imprezach sportowych

Patronaty

Firmy zaprzyjaźnione

Pracujemy na