Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych posiada kwalifikacje do diagnozowania i napraw

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Jest to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego

Technik elektryk

To zawód, w którym „Mechan” kształci od lat 50.

Technik mechatronik

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina techniki, łączy elementy mechaniki, elektroniki,

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Szkoła po ukończeniu której: uzyskasz wykształcenie średnie, po zdanym

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W związku z przemianami zachodzącymi w polskiej i światowej

Technik mechanik

W tym zawodzie „Mechan” kształci od 50 lat, nieustannie

Klasa wielozawodowa

Zajęcia z przedmiotów ogólnych odbywają się w szkole. Kształcenie

kręciołekKręciołek Samochodowy

Impreza rajdowa dla amatorów organizowana jest przez ZST od 2003 roku
kreciolek.zst.cieszyn.pl

patronatyPatronaty

W ramach umów patronackich podpisanych przez ZST z uczelniami wyższymi i zakładami pracy nasi uczniowie uczestniczą w ciekawych warsztatach i wycieczkach

Nowoczesne technologie

Nasi uczniowie uczestniczą w szeregu akcji promujących nowoczesne technologie

Sport

Uczniowie ZST trenują w szkolnej siłowni, hali sportowej,  strzelnicy i z sukcesami biorą udział w licznych imprezach sportowych

Patronaty

Firmy zaprzyjaźnione

Pracujemy na