Technik mechatronik

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina techniki, łączy elementy mechaniki, elektroniki, informatyki i robotyki. Kształcimy w tym zawodzie od 2006 roku. Obecnie szkoła dysponuje dwiema pracowniami mechatronicznymi wyposażonymi między innymi w nowoczesne oprogramowanie, drukarkę 3D i roboty LEGO Mindstorms. Przeprowadzamy również praktyczną część egzaminu potwierdzającego kwalifikację E.19.

            Uczniowie, kształcąc się w tym zawodzie, zdobywają kwalifikacje do montażu, eksploatacji, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Umożliwiają one współcześnie powszechnie stosowaną w przemyśle zautomatyzowaną produkcję i wykorzystywanie w niej technologii informatycznej. Technicy mechatronicy projektują i wytwarzają części i zespoły maszyn oraz urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technologii komputerowej. Testują elementy, moduły i podzespoły, instalują oprogramowanie sterujące, kontrolują prawidłowość pracy urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach wykorzystujących w procesie produkcji obrabiarki CNC i sterowniki programowalne
  • zakładach o zautomatyzowanym procesie produkcji
  • firmach energetycznych

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

EE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych – pierwsza kwalifikacja
EE.21 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019

ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Patronat nad kierunkiem w naszej szkole objął Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

 

ZST współpracuje z firmami:

  • EATON – produkcja zaworów silnikowych, popychaczy hydraulicznych, dźwigienek zaworowych dla Toyoty, Fiata, Forda, VW, Audi czy Ferrari,
  • Elektrometal SA z Cieszyna – opracowywanie kompleksowych rozwiązań dla górnictwa, gazownictwa i innych gałęzi przemysłu (np. systemy automatyzacji procesów technologicznych czy monitoringu wizyjnego),
  • Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o. z Kaczyc – projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz montaż przemysłowych urządzeń chłodniczych, głównie dla branży górniczej.