Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych imienia pułkownika Gwidona Langera w Cieszynie

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Beata Rduch

Wiceprzewodniczący – Sławomir Węglarzy

Sekretarz – Halina Krawczyk

Skarbnik – Ewelina Foltyn

Członkowie:
Sylwia Tomica
Adrian Szczotka
Wojciech Skotnicki