WIZYTA W TURCJI W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO LEONARDO DA VINCI

W dniach 20 – 25 kwietnia 2014 r. uczniowie ZST Kamil ligocki, Tymoteusz Węglorz, Paweł Lipowczan i Jakub Szafarz wraz z nauczycielami A. Pokrywą i Z. Matrasem wzięli udział w kolejnej wizycie partnerskiej w ramach projektu Leonardo da Vinci Vocational Skills and Employability. W projekcie oprócz Polski wzięły udział szkoły z Turcji, Hiszpanii, Niemiec i […]

WIZYTA W PASSAU W RAMACH PARTNERSKIEGO PROJEKTU LEONARDO DA VINCI

W dniach 29.09 – 04.10.2013 nauczyciele ZST Anita Pokrywa, Adriana Nawrat i Zdzisław Matras wzięli udział w kolejnym roboczym spotkaniu w Passau (Niemcy), w ramach projektu Leonardo da Vinci – Skills and Employability (Kwalifikacje zawodowe a możliwość zatrudnienia). Jest to już drugi projekt tego typu, w którym nasza szkoła bierze udział w ciągu ostatnich trzech […]

WIZYTA W HISZPANII

WIZYTA W HISZPANII W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI Vocational Skills and Employability W dniach od 6 – 13 kwietnia 2013 r. uczniowie ZST – Krzysztof Ponikiewski, Artur Lebiedzik, Michał Giza i Krystian Skowron pod opieką nauczycieli Anity Pokrywy i Zdzisława Matrasa, wzięli udział w drugim spotkaniu w ramach projektu Leonardo da Vinci. Tym razem […]

Leonardo da Vinci wizyta robocza

WIZYTA ROBOCZA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CIESZYNIE, W RAMACH PARTNERSKIEGO PROJEKTU LEONARDO DA VINCI „Kwalifikacje zawodowe a możliwość zatrudnienia” 25.11-29.11.2012 W dniach od 25-29 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie odbyło się spotkanie szkół partnerskich w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego Leonardo da Vinci. Oprócz ZST, w projekcie zatytułowanym `Kwalifikacje zawodowe a […]

Wizyta w szkole w Turcji

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie bierze udział w projekcie edukacyjnym, pod tytułem „Professional Skills and Employment” („Kwalifikacje zawodowe a zatrudnienie”). Projekt realizowany jest w ramach programu partnerskiego pod nazwą „Leonardo da Vinci, który jest jednym z czterech programów Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, podobnie jak Comenius, Erasmus i Grundtvig. Projekt realizowany jest od […]

Wizyta partnerskich szkół w ZST w Cieszynie w ramach projektu Leonardo da Vinci

W dniach 3-7 10.2011 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie odbyło się kolejne trzecie już robocze spotkanie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci. Poprzednie spotkania miały miejsce w Hiszpanii i Bułgarii.

Leonardo da Vinci – Bułgaria

W dniach od 27.03 do 1.04.2011 nauczyciele naszej szkoły: Anna Hernik, Anita Pokrywa, Zdzisław Matras, Krzysztof Szczepański oraz uczniowie: Hubert Królikowski i Mateusz Madzia przebywali w Vidin (Bułgaria) w ramach programu partnerskiego „Leonardo da Vinci” noszącego tytuł „Professional Skills and Employment” („Kwalifikacje zawodowe a zatrudnienie”).