„KSZTAŁĆ SIĘ GLOBALNIE, PRACUJ LOKALNIE” – NOWY PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA UCZNIÓW ZST

„KSZTAŁĆ SIĘ GLOBALNIE, PRACUJ LOKALNIE” – NOWY PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA UCZNIÓW ZST

Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny zakwalifikowała się do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkól Technicznych będą mieli możliwość kontynuowania trwających od 2015 roku wyjazdów na zagraniczne staże zawodowe.

Projekt „Kształć się globalnie, pracuj lokalnie” to szansa dla 72 uczniów na zdobycie wiedzy i doświadczenia w hiszpańskich placówkach kształcenia zawodowego. Obejmie on 5 wyjazdów dla kierunków takich jak: technik mechatronik, mechanik, elektryk czy technik chłodnictwa i klimatyzacji. Nowością są staże dla młodzieży kształcącej się w zawodzie fryzjera, skierowane zarówno do uczennic i uczniów Technikum jak i Szkoły Branżowej. Autorkami Projektu i jego koordynatorkami są p. Katarzyna Zorychta i p. Dorota Spandel.

Działania projektowe trwać będą od listopada 2018 roku, aż do końca października roku 2020. Te dwa lata to ogromna szansa na rozwój zarówno dla młodzieży jak i dla całej szkoły. Uczniowie aplikujący na staże muszą wykazać się nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale również odpowiedzialnością, samodzielnością, otwartością na nowe wyzwania. W zamian otrzymują możliwość rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz językowych. Staże to również okazja do zetknięcia się z inną kulturą, obyczajami, zasadami. Nauczyciele wyjeżdżający jako opiekunowie mają okazję poznać odmienne sposoby kształcenia i wykorzystać zdobyte doświadczenie podczas zajęć z uczniami.

Realizacja Projektu do duże wyzwanie ale też ogromna satysfakcja i szansa dla uczniów naszej szkoły. Już dziś zachęcamy do aplikowania do Projektu. Życzymy powodzenia.